Arte de tapa   Descargar

Carpeta presentación   Descargar

Gacetilla   Descargar

Plotter   Plotter.zip

Spots radiales
Spot 1 Presentación del disco - Descargar
Spot 2 Presentación del disco - Descargar
Spot 3 Presentación Oficial -    Descargar

Videos
Promo TV del disco - Descargar
Promo TV Presentación Oficial - Descargar
EPK Corta duración - Descargar
EPK Larga duración - Descargar

Tweet